Trang chủ / Dịch vụ & Hỗ trợ

Service & Support

Service

One Stop Service

Gilimex Industrial Park provides professional support services for businesses with experienced and highly specialized staff. 

Services include legal advice, financial support, administrative problem solving, occupational safety and health care for workers. With this support, investors can focus on their main business and enhance production productivity.

Service

Customer Service

Customer service of Gilimex Industrial Park ensures customer satisfaction with a team of dedicated and professional staff. Customer service of Gilimex Industrial Park include:

Support to set up and submit business establishment documents in Vietnam.
Guide and support the establishment of factories/companies in the early stages.
Support in daily operation Business.
Connection all companies in the Industrial Park and in the region.

Dịch vụ

Quản lý vận hành
Khu công nghiệp

Dịch vụ quản lý vận hành nhà máy giúp chủ doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Đội ngũ chuyên gia sẽ giám sát quá trình sản xuất, xử lý các sự cố kỹ thuật và đưa ra các giải pháp để tăng cường năng suất và giảm chi phí. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình và tối đa hóa lợi nhuận.

Industrial Park Operation Management

Industrial park operation management services help owners of manufacturing enterprises in industrial park optimize production processes, ensure product performance and quality. The team of experts will monitor the production process, handle technical issues and offer solutions to enhance productivity and reduce costs. This service helps investors focus on their core business and maximize profits.

General technical infrastructure items, utilities and industrial park landscape.

24/7 Industrial Park security service.

Collect household waste and clean common areas in the Industrial Park.

The fire department provides 24/7 support.

Pre-licensce and post-licensce procedures

We support and guide investors to fully prepare standard procedural following the timeline to be granted  the Investment Registration Certificate and the Business Registration Certificate quickly and effectively.

Pre-licensce procedure

Post-licensce procedure

Thủ tục trước cấp phép

Bước 1

Trao đổi giữa nhà đầu tư và Khu công nghiệp Gilimex

Bước 2

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Bước 3

Khu công nghiệp Gilimex kiểm tra và chuẩn bị toàn bộ hồ sơ cho nhà đầu tư sau đó nộp cho cơ quan cấp phép

Bước 4

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Thủ tục sau cấp phép

Bước 1

Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc trên cổng: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Bước 2

Khắc con dấu và thông báo mẫu cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi sử dụng

Bước 3

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tài khoản thanh toán

Bước 4

Lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài tại Chi cục thuế nơi DN đặt trụ sở chính

Bước 5

Mua chữ ký số điện tử

Bước 6

Xin phép xây dựng nhà máy

Bước 7

Xin visa làm việc cho nhân viên nước ngoài