Thành lập Ban Chỉ đạo dự án khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long và dự án khu công nghiệp Bình Tân

Đăng ngày 20/03/2023

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long và dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Bình Tân.

Ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long và dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Bình Tân (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và thành viên, cụ thể:

  • Ông Nguyễn Văn Liệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban;
  • Ông Phạm Thành Khôn – Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long làm Phó Trưởng ban Thường trực,
  • Ông Võ Quốc Thanh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và mời ông Phạm Minh Hoàng – Bí thư Huyện ủy Bình Tân cùng làm Phó Trưởng ban;

Còn lại các thành viên của Ban chỉ đạo gồm có Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương và Chủ tịch UBND huyện Bình Tân.

Dự án khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long
Dự án khu công nghiệp Gilimex – Vĩnh Long

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.
  • Chỉ đạo việc triển khai thực hiện, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long và dự án đầu tư Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân theo thẩm quyền.
  • Hỗ trợ nhà đầu tư, chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… các dự án theo kế hoạch, sớm triển khai công tác thu hồi, bàn giao mặt bằng để bố trí trí tái định cư và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án.
  • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan (cấp điện, cấp nước,…) phục vụ hoạt động của các dự án để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai,…

Tổng hợp tin

Các tin liên quan