Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex – Vĩnh Long

Đăng ngày 10/09/2022

Ngày 16/3/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long giai đoạn 1 – 255 ha tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long làm chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long thực hiện dự án tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân tại Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 07/9/2022.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định đổi tên khu công nghiệp Bình Tân thành khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long và chấp thuận phương án phân kỳ đầu tư của Dự án làm 02 giai đoạn (giai đoạn 1 là 255 ha tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân; giai đoạn 2 là 165 ha nằm trên phần diện tích còn lại của xã Thành Lợi và thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân).

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex – Vĩnh Long

Trên các cơ sở đó và hồ sơ đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long đã tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty thực hiện dự án ở giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.571,67 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 255 ha, tiến độ thực hiện dự án phân thành 02 tiểu phân kỳ (Tiểu phân kỳ 1-165 ha: dự kiến bắt đầu cho thuê lại đất công nghiệp từ quý III/2024, tiểu phân kỳ 2-90 ha: dự kiến bắt đầu cho thuê lại đất công nghiệp từ quý I/2027).

Đây là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thứ 4 của tỉnh Vĩnh Long. Khi dự án đi vào hoạt động hết công suất sẽ đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào ngân sách của tỉnh hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 21 nghìn lao động, tạo quỹ đất công nghiệp cho tỉnh trong việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Tổng hợp tin

Các tin liên quan